ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
Faculty of Humanities,
Srinakharinwirot University.

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand
   
โทรศัพท์ 0-2649-5000 
ต่อ 16292
โทรสาร  0-2260-1914
อีเมล   huswu@g.swu.ac.th 
Office: +66 2649 5000
ext. 16292
Fax: +66 2260 1914
email : huswu@g.swu.ac.th 

 

ติดต่อ หน่วยงานภายใน

ติดต่อเรื่อง เบอร์โทร
(02) 649-5000  
งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11031,16292
งานเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  16099
การรับนิสิตใหม่  ทะเบียนนิสิต  กิจกรรมนิสิต 16204
งานจัดการเรียนการสอน 16204
งานศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี 16037
งานศูนย์การศึกษานานาชาติ 16511
งานศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16206
งานทรัพยากรบุคคล 16281
งานบริหารและธุรการ 16099
งานสารบรรณ 11031
งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 16099
งานงบประมาณ แผนงาน 16507
งานการเงินและบัญชี 16281
งานพัสดุ 16252
งานอาคารสถานที่ / สื่อโสตฯ 16254
งาน it support   16059
   
   
   

ข้อมูลการเดินทาง 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การเดินทางโดยรถยนต์

ด้านถนนอโศกมนตรี
มาได้จากเส้น ถ.รัชดาภิเษก, หรือมาทาง ถ.พระราม 3, แยกอโศก, แยกเพชรบุรี ทางด่วนที่ใกล้ ทางด่วนพระราม 9 และทางพิเศษศรีรัชแยกประดิษฐ์มนูธรรม

ด้านถนนสุขุมวิท 23
มาได้จากเส้น ถ.สุขุมวิท หรือมาทาง ถ.พระราม 1 เข้าซอยสุขุมวิท 23 (มีปั๊ม Shell และตึกจัสมินระหว่างซอย) ขับตรงมาจากปากซอย 23 เรื่อยๆจนสุดซอย

ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลี้ยวเข้าซอยพร้อมพงษ์ (แยกอิตัลไทย/สเต็กลาว) เข้าเส้นสุขุมวิท 39 วันเวย์ตามทางพร้อมจิตร และเข้าเส้นสุขุมวิท 31 สังเกตป้าย มศว ตลอดทาง เข้าด้านหลังโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

 

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS

สถานีอโศก ลง Exit 3 ข้ามฝั่ง (ลงทางเชื่อม MRT ได้) มายังซอยสุขุมวิท 23 ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้ตรง ซอยคาวบอย หรือเดินทะลุ Interchange 21 มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้านหลังตึกได้

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี 
ออกประตู 2 เดินย้อนข้ามคลองแสนแสบถึง 7-eleven ข้ามฝั่งไปโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าไปจนสุดซอย 
ออกประตู 1 เดินย้อนไปเส้น ถ.เพชรบุรี ข้ามสะพานลอย เข้าซอยตรง 7-eleven เดินข้ามคลองแสนแสบ ถึง มศว เป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปได้ หรือขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หน้าสถานี ราคา 10 บาท

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท
ออกประตู 2 เดินย้อนเข้าตึก Interchange 21 ออกด้านหลัง ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ซอยสุขุมวิท 23 ราคา 10 บาท 
ออกประตู 1, 3 ขึ้นมอเตอร์ไซค์ วิ่งเส้นอโศกมนตรี ราคา 15 – 20 บาท เป็นเส้นทางที่ต้องต่อมอเตอร์ไซค์หรือเดินเข้าไป ประมาณ 10 – 20 นาที

 

การเดินทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ

ท่าเรือ มศว ประสานมิตร ถึง มศว ทันที

ท่าเรือ สะพานอโศก เดินย้อนกลับมาถึง 7-eleven ข้ามฝั่งมาโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยสุดซอย

ให้บริการทุกวัน 5.30 – 20.30 น. (วันหยุดสุดสัปดาห์ปิด 19.00 น.)

 

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์

สถานีมักกะสัน ระหว่าง Airport Link มักกะสัน และ MRT สถานีกำแพงเพชร ใช้เวลาเดินประมาณ 300 เมตร และเดินข้ามคลองแสนแสบมา มศว รถไฟสายด่วนเปิดบริการทุกวันจาก 6.00 น. ไปถึงตี 24.00 น.

การเดินทางโดยรถประจำทาง

ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
รถเมล์สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512, ปอ.พ. 10 และปอ.พ. 23 เข้าซอยข้าง 7-eleven และ CP Freshmart ข้ามสะพานคลองแสนแสบ

ด้านถนนอโศกมนตรี 
รถเมล์สาย 138, 98, 136 ลงหน้า Q House เดินเข้าลาน SWUNIPLEX หรือลงโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยด้านข้างมหาวิทยาลัย

ด้านถนนสุขุมวิท 23 
รถเมล์สาย 2, 25 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511, ปอ.พ. 6 และ Airport bus ลงหน้าตึก jasmine เดินเข้าซอยสุขุมวิท 23 ต่อวินมอเตอร์ไซค์

 

Transportation Systems in Bangkok with Stops near
Prasarnmit Campus

1.Buses on Sukhumvit Road.
Regular Bus No.: 1, 2, 8, 13, 25, 40, and 48
Air-conditioned Bus No.: 511, 13
Special Air-conditioned Bus No.: 6
2.Buses on New Petchburi Road.
Regular Bus No.: 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99,113, and 206
Air-conditioned Bus No.: 11,12, 23, 60, 72, 93, and 206
Special Air-conditioned Bus No.: 3, 10, 35
3.Buses on Asoke Road.
Regular Bus No.: 38, 98 and136
Air-conditioned Bus No.: 136, and 185
4.Boats on Sansaeb canal are available from 05.30 am. - 19.30 pm.
5.The sky train (BTS) provides easy, fast and inexpensive transportation on two main roads and runs throughout downtown Bangkok: Sukhumvit, Silom and Phaholyothin. The closest station to campus is Asoke station which located at the corner of Sukhumvit and Asoke roads.
6.The subway (MRT), Phetchaburi and Sukhumvit stations are close to the campus. From Phetchaburi MRT station, just leave through exit 2 (Asoke Pier) and walk along Asoke road for ten minutes. From Sukhumvit MRT station exit 2, you can either walk (15 minutes) or take a taxi through the end of Sukhumvit 23 to get to the campus.