ข่าวประชาสัมพันธ์

11
โครงการ Big Cleaning Day คณะมนุษยศาสตร์
Actions: E-mail | Permalink |
11
โครงการคัดแยกขยะคณะมนุษยศาสตร์
Actions: E-mail | Permalink |
11
โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ วันขึ้นปีใหม่
Actions: E-mail | Permalink |
11
การประชุมสำนักงานคณบดีเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์การเมืองไม่ปกติ ในวันที่ 16 มกราคม 2557
Actions: E-mail | Permalink |
10
การเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานคณบดี ขอให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เนื่องจากอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.google.c...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
สำนัก คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบออนไลน์ (Online Helpdesk) เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 มี...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 238 โดยมีคณะกรรมการตรวจป...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 4 of 4First   Previous   1  2  3  [4]  Next   Last